O škole

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  O škole  >  O škole

O škole

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách. Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté. Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol. Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

Do hudebního oboru jsou přijímáni žáci od 5 let (Přípravná hudební výchova), od 6 let k výuce hry na vybraný hudební nástroj nebo k výuce zpěvu. Mimo dětí jsou přijímáni též dospělí zájemci o studium. Starším žákům nabízíme možnost studovat v rozšířeném studiu a připravovat se ke zkoušce na střední nebo vysokou hudební školu.

Ve výtvarném oboru studují žáci od předškolního věku (od 5 let) až po dospělé zájemce o výtvarnou tvorbu. Naučí se kreslit, malovat, tvořit grafiky, modelovat, pracovat s textilem a mnoho dalších druhů výtvarných prací. Starším žákům nabízíme možnost studovat v rozšířeném studiu a připravovat se ke zkoušce na střední nebo vysokou výtvarnou školu. Podmínkou přijetí je prokázání výtvarného talentu.

literárně-dramatickém oboru studují žáci od předškolního věku (Přípravná dramatická výchova). Tento obor se vyučuje v časové dotaci 2 hodiny, od 4. ročníku 1. stupně potom 3 hodiny týdně. Žáci se naučí používat svůj hlas, využít jevištní prostor a pracovat v kolektivu. Podmínkou přijetí je prokázání talentu pro divadlo.

V hudebním oboru nabízíme výuku těchto hudebních nástrojů:

 • Klavír
 • Keyboard
 • Akordeon
 • Zobcová flétna
 • Příčná flétna
 • Hoboj
 • Klarinet
 • Saxofon
 • Trubka
 • Lesní roh
 • Pozoun
 • Tenor
 • Baryton
 • Tuba
 • Housle
 • Viola
 • Violoncello
 • Kontrabas
 • Kytara
 • Baskytara
 • Elektrická kytara
 • Bicí nástroje
 • Pěvecká hlasová výchova

 

Dále v hudebním oboru vyučujeme předměty:

 • Dechový orchestr mladých
 • Taneční orchestr
 • Soubor irské a skotské hudby-Ambiam
 • Kytarový soubor
 • Smyčcový soubor
 • Akordeonový soubor
 • Marching band (bicí)
 • Flétnový soubor
 • Komorní a sborový zpěv
 • Žesťový soubor
 • Hudební nauka (společná pro všechny žáky hudebního oboru)
 • Speciální hudební nauka (pro žáky, kteří se chystají studovat na konzervatoři apod.)
 • Přípravná hudební výchova (pro nejmladší žáky)

 

Ve výtvarném oboru vyučujeme předměty:

 • Akční a audiovizuální tvorba
 • Plošná tvorba
 • Prostorová tvorba
 • Výtvarná kultura
 • Přípravná výtvarná výchova (pro nejmladší žáky)

 

V literárně-dramatickém oboru vyučujeme předměty:

 • Divadelní teorie
 • Dramatická průprava
 • Dramatická tvorba
 • Hlasová průprava
 • Práce v souboru
 • Přednes
 • Sólový projev
 • Přípravná dramatická výchova (pro nejmladší žáky)