Historie školy

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  O škole  >  Historie školy

Historie školy

Škola byla založena v roce 1939 jako Městská hudební škola V. B. Aima. Podstatnou zásluhu na vzniku této nové kulturně-vzdělávací instituce měl její první ředitel, klavírista Kamil Pavlík, pozdější profesor pražské a teplické konzervatoře. 1. 2. 1939 se začalo 35 žáků vyučovat hře na klavír a housle, později přibývali další pedagogové i vyučované předměty.

Škola výrazně ovlivňovala kulturní život Podřipska, její učitelé a žáci hráli sólově, v komorních sdruženích, v symfonických a dechových orchestrech, účinkovali v pěveckém sboru a rovněž jako divadelní ochotníci. V letech 1953 – 1955 byly ve městě nastudovány a provedeny za aktivní spolupráce pracovníků hudební školy opery Prodaná nevěsta a Hubička.

Po několika letech stěhování získala škola nejdříve budovu bývalé sokolovny na Rvačově, v roce 1982 pak i druhou budovu v Libušině ulici. To už měla Lidová škola umění také výtvarný obor a celkem kolem 420 žáků.

Značný význam pro rozvoj školy měla ředitelka Věra Rybová (1962 – 1986), před kterou působili jako ředitelé Jaroslav Šustera (1945 – 1954) a Helena Klárová (1954 – 1962). V roce 1976 byl při LŠU založen Dechový orchestr mladých, který od počátku vedl Rudolf Fleissig, jenž byl v letech 1986 – 2010 zároveň ředitelem školy. Od roku 1995 je roudnická ZUŠ samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací Města Roudnice nad Labem.

Současným ředitelem ZUŠ je PhDr. Ondřej Šedivý (od 1. 2. 2010), škola má nyní kapacitu 750 žáků a 45 zaměstnanců a kromě tří samostatných budov v Roudnici nad Labem i odloučené pracoviště hudebního oboru v Bechlíně, Budyni nad Ohří, Straškově - Vodochodech a Horních Beřkovicích.
.Dechovka