Přihláška

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Kancelář  >  Přihláška

Přihláška

On-line přihlášku do ZUŠ můžete vyplnit zde.
Přihlášku není potřeba tisknout. Pokud chcete přihlásit dítě na pobočky v ZŠ Bechlín, Budyně n. O., Horní Beřkovice nebo Straškov-Vodochody, uveďte tuto informaci do poznámky.

Nedílnou součástí přihlášky je také souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (GDPR) a seznámení se školním řádem. Tyto dokumenty si vytiskněte a vyplněné je odevzdáte při přijímacím řízení, na které budete mailem pozváni.