Výtvarný obor

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Výtvarný obor

Výtvarný obor


Studium ve výtvarném oboru se dělí na přípravný stupeň (od 5 let), dále pak na I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Pro starší žáky je zde možnost navštěvovat rozšířené studium a připravovat se ke zkoušce na střední nebo vysokou výtvarnou školu.

Mnozí absolventi uplatňují dovednosti, získané u nás, na středních i vysokých školách, a vlastní uměleckou činností výborně reprezentují svoji mateřskou ZUŠ.

Náplň a cíle výuky: žáci se seznamují s výtvarnými technikami, jako jsou kresba, malba, grafika, práce s textilem a dalšími materiály; s objektovou a akční tvorbou, historií i současností umění. Součástí vyučování jsou i návštěvy galerie (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem) a spolupráce s dalšími subjekty (Povodí Labe, s.p., Podřipské muzeum, Městská knihovna...)

Organizace výuky: Žáci jsou vyučováni ve skupinách v počtu 9-15 žáků, což zajišťuje dostatečnou možnost individuálního přístupu ke každému dítěti.

Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyučovacích hodin, tj. dvě a čtvrt hodiny čistého času. Žákům, kteří se připravují ke studiu na vysokých a středních školách s výtvarným zaměřením, doporučujeme navštěvovat výuku dvakrát týdně.

Podmínkou přijetí je prokázání výtvarného talentu.

Žáci pracují pod odborným vedením Mgr. Renaty Karfilátové a Kateřiny Mlsové. 

Vyučování probíhá v budově ZUŠ, Dr. Slavíka 1062.

Máte- li zájem o podrobnější informace, kontaktujte, prosím, přímo učitele výtvarného oboru.

Ve výtvarném oboru vyučujeme předměty:

  • Akční a audiovizuální tvorba
  • Plošná tvorba
  • Prostorová tvorba
  • Výtvarná kultura
  • Přípravná výtvarná výchova (pro nejmladší žáky)