ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem


268
269
253
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
254
252
247
251
250
249
248
246
265
245
267
269
270
244
243
02
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
271
242
241
240
239
238
01

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách.

Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté.

Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol.

Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

ZUŠ na facebooku