ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem


302
285
284
283
282
281
280
279
277
276
275
273
272
253
286
287
288
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
278
262
243
244
270
269
267
245
265
246
248
249
250
251
247
252
02
01
261
260
259
258
257
256
254
255
271
242
241
240
239
238
263

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách.

Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté.

Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol.

Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

ZUŠ na facebooku