Flétnový soubor JAMAFLET

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Hudební obor  >  Soubory  >  Flétnový soubor JAMAFLET

Flétnový soubor JAMAFLET

Flétnový soubor JAMAFLET vede p. uč. Jaroslava Maťáková a jeho složení se mění každý školní rok. Vznikl na základě potřeby využít v souborové hře mírně pokročilé i pokročilejší žáky, kteří se z kapacitních či jiných důvodů nemohou uplatnit v orchestrech naší školy. Repertoár souboru je rozmanitý, od klasiky k populární hudbě.