ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem

ZUŠ Roudnice n.L.

car 144
car 143
car 142
car 141
car 140
car 139
car 138
car 137
car 136
car 135
100
car 125
car 124
car 122
car 123
car 121
car 119
car 118
car 128
car 127
car 126
car 129
car 130
car 131
car 133
car 132
car 145
car 134

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách.

Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté.

Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol.

Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

ZUŠ na facebooku

(c) 2018 - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem