ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem

ZUŠ Roudnice n.L.

car 73
car 72
car 62
car 63
car 65
car 64
car 67
car 66
car 68
car 70
car38
car37
car 71
car61
car35
car 69
car36

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách.

Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté.

Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol.

Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

ZUŠ na facebooku

(c) 2017 - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem