ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem

ZUŠ Roudnice n.L.

118
117
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
91
92
110
112
113
115
114
116

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

Naše škola nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro děti a mládež, rozvíjí jejich talent a připravuje je také ke studiu na konzervatořích, výtvarných nebo pedagogických školách.

Většina z našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka, někteří působí v profesionálních orchestrech nebo jako úspěšní sólisté.

Mnoho našich bývalých studentů najdete rovněž mezi profesionálními výtvarníky a v neposlední řadě mezi pedagogy základních, středních, základních uměleckých či vysokých škol.

Žáci ve škole získávají zkušenosti ve hře v různých komorních souborech, mohou taktéž působit ve školním Tanečním orchestru a Dechovém orchestru mladých.

ZUŠ na facebooku

(c) 2017 - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem