Přehrávka třídy J. Noska

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Přehrávka třídy J. Noska

Vzhledem k tomu, že jsme tento školní rok nemohli mít žádný koncert na závěr školního roku, přesto, že žáci pilně pracovali, rozhodl jsem se alespoň uspořádat video koncert on-line složený z nahrávek, které jsme udělali na hodinách. (Chybí žáci kteří studovali distančně, nebo onemocněli.)

Zpět na přehled novinek