Knihy

ZUŠ Roudnice n.L.

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Knihovna  >  Knihy
 

Knihy

Poř.č. Autor (příjmení a jméno) Název díla
001 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů
598 Artoday Současné světové umění
056 Aspelund L. O pěveckém umění
317 Babouk S. Encyklopedie světového malířství
140 Bachtík J. Shakespeare a hudba
334 Bajer J. Sovětská hudební kultura
367 Bajer J. Sovětská hudební kultura
739 Bártík V., Janečková E. Zpracování osobních údajů školami
538 Bartko a kol. Výtvarná příprava
539 Bartko a kol. Výtvarná příprava
090 Bartoš J. Z. Čtení o hudebních formách
163 Bartoš J. Z. Hudební nástroje
002 Barvík M. Základy nauky o hudbě
084 Barvík M. Skladatelé jdou s lidem
128 Barvík M. Sto slavných skladatelů
287 Batala O. Svět z hlíny
391 Batala O. Svět z hlíny
596 Baťková R. Umělecké památky Prahy
198 Bednář K. Pohádky za oponou
194 Bednář Karel Piano jde do světa
046 Benz R. Památník z Beethovenových slov
101 Beran J.,Čermák J. Základy houslové techniky
089 Beránek V. Hudební čítanka
231 Beránek-Brychta Malá hudební abeceda
371 Berkovec-Petrovský Praha plná hudby
215 Bernstein L. Hudbou k radosti
321 Bianki V. Lesní noviny
003 Blažek V. Mozart
474 Böhm Č. Skalničky a skalky
124 Böhmová- Grünfeldová Postup při výběru klavírní literatury
005 Böhmová Z. Vilém Kurz
305 Böhmová Z. Kapitoly z dějin klavírních škol
074 Bonhard- Prach Piana a pianina
481 Bor V. Operní večery
488 Bor V. Operní večery
515 Bor V. Operní večery
265 Borová M. Příprava nadaných dětí předškolního věku
221 Branislavová V. Přípravná hudební výchova na LŠU
232 Branislavová V. Za písničkou
290 Branislavová V. Za písničkou ještě jinak
233 V. Branislavová Za písničkou
120 Braun Kuks
211 Brožek- Maleček Výtvarná výchova v 9. ročníku
112 Brožková L. Bedřich Piskač
447 Brukner J.  Obrazárna
351 Budiš R. Umět je rozeznít
220 Buchner A Hudební nástroje národů
335 Buchner A. Oskar Nedbal
544 Buchner A. Oskar Nedbal
195 Burda- Křížala Daň ze mzdy
196 Burda- Křížala V. Novák
726 Burghauser J. Slavní čeští dirigenti
453 Burian E.F Nejen o hudbě
274 Burian J. Okna katedrály sv. Víta
004 Burian K. V.  Musorgskij život a dílo
217 Burian K.V. A. Toscanini
385 Burian K.V. Hudba domova
191 Burjanek J. Otakar Zich
253 Burjanek J. Hudební myšlení
182 Burney Ch. Hudební cestopis 18. věku
065 Casals J. Hovory s Pablem Casalsem
717 Cerretiová P.N. Kouzelný provázek z papíru
603 Cikánová K. Malujte si s námi  
082 Cmíral A.          Základní pojmy hudební
166 Coplestone T. Moderní umění
749 Cyril Kubiš, Radka Drgáčová Hudební hry
199 Čajkovský P.I. Dopisy
469 Čáp J. Psychologie pro učitele
553 Čáp J. Psychologie pro učitele
183 Čapková B. Z jabkenické myslivny
387 Čech-Kaňka Pišme správně česky
006 Čeněk B.   Dětská učebnice zpěvu
200 Černohorská M. Leoš Janáček
139 Černušák G. Dějiny evropské hudby
370 Černušák G. Dějiny evropské hudby
259 Černušák J. Dějiny evropské hudby
366 Černý F. Měnivá tvář divadla
218 Čtvrtek V. Pohádková muzika
541 Čubrda Z. Severočeská grafika
656 Daniel J. Intonační cvičení I.
657 Daniel J. intonační cvičení II.
395 Daniel L. Intonační cvičení I.
560 Dašková K. Slova odjinud a) b)
722 Derek Lea Mistrovství v Adobe Photoshop
542 Doerell E.G. Vl. Kaiser
227 Doležal A. Klarinetový tón a jeho vývoj
245 Doležal A. Metodický postup výuky hry na klarinet
060 Doležalová E. Praktická methodika hry na klavír
007 Doležil M. Boleslav Vomáčka
009 Doležil M. Intonace a elementární rytmus
148 Dolinský A. Hudební nauka 1.díl
149 Dolinský A. Hudební nauka 2.díl
156 Dolinský A. Hudební nauka 1. díl
157 Dolinský A. Hudební nauka 1. díl
158 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl
159 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl
177 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl-a)b)d)e)
281 Dolinský A. Učebnice hudební nauky a intonace I.
282 Dolinský A. Hudební nauka II.
386 Dolinský A. Hudební nauka II.
449 Dolinský A. Hudební nauka I.
450 Dolinský A. Hudební nauka II.
190 Dostal Dějiny hudby na LŠU
347 Dostal J. Dítě u klavíru
197 Dubecký K. ABC mladého posluchače hudby
389 Ďurič V. Úvod do pedagogické psychologie
008 Dušková E. Velký zpěvník písní SSSR
358 Dvorská P. Současná monumentální tvorba
740 Dvořák Antonín Korespondence a dokumenty     10 dílů
272 Einhornovi M.aE. Praha zalitá sluncem
525 Erben K.J. Prostonárodní písně a říkadla
081 Feřt J. Hudební nauka
110 Fiala V. Edgar Degas
201 Fikrle R. Portréty
202 Fikrle R. Portréty
151 Filipovský O. Estetika hry klavírní
137 Fischer E. O potřebě umění
723 Franěk Martin Hudební psychologie
690 Freese A. Nová zvířátka z korálků
108 Frel J. Feidias
061 Fučík J. Politické články a polemiky 2 x
010 Gát J. Technika klavírní hry
507 Gelner J. Národní zpěvník a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)
610 Gombrick E.H. Příběh umění
175 Gregor V. Česká a slovenská dram.tvorba pro děti
658 Grigorová V. Základní hudební znalosti
659 Grigorová V. Hudební nauka
326 Gudiol J. El Greco
360 Haas F. Architektura 20.století
420 Hála V. Základy aranžování moderní pop.hudby
600 Hansenová B. Malujeme na hedvábí
284 Hanslick E. O hudebním krásnu
271 Hanzák-Černá-Mazák Naši savci
595 Hardy W. Secese
689 Harris D. Kaligrafie
249 Havlíček I Dětský zpěvník
559 Herout J. Jak poznávat kulturní památky
216 Herzfeld F.  Karajan
114 Hetteš K. Dürer
011 Hilmera O. Cvičebnice zpěvu
169 Hladíková A. Modelování
611 Hollar Česká grafika 20.století
165 Holzknecht- Poš Kniha o hudbě
064 Holzknecht V. Jaroslav Ježek
075 Holzknecht V. Claude Debussy
126 Holzknecht V. Česká filharmonie
213 Holzknecht V. Bach a synové
396 Holzknecht V. Bach a synové
454 Holzknecht V. Jaroslav Ježek
365 Homola M. Psychologie a práce ředitele školy
579 Horák A. O Slovanech úplně jinak
012 Hostomská A. Opera
125 Hostomská A. Opera
320 Hostomská A. Příběhy,pohádky a pověsti paní Hudby
034 Hrobský K. Hudební slovník
343 Hrůza J. Slovník soudobého urbanismu
013 Hůla Z. Učebnice základů nauky
062 Hůla Z. Nauka o kontrapunktu
070 Hůla Z. Nauka o harmonii
071 Hůla Z. Úlohy k nauce o harmonii
520 Hurník I. Sláva,jsi umělec
527 Hurník I. Sláva,jsi umělec
669 Hurník I. Tajemství hudby odtajněno
178 Husička- Bezděch Využijte lépe svůj magnetofon
035 Hutter J. Rozbor klavírního tria B. Smetany
584 Chasins A. Hovory o pianistech
096 Chopin F. Listy rodině a přátelům
209 Insea Výtvarná výchova pro budoucnost
473 Ivanov M. Požár ND
741 Janáček Leoš Teoretické dílo  I.
742 Janáček Leoš Teoretické dílo II.
743 Janáček Leoš Literární dílo
744 Janáček Leoš Folkloristické dílo
451 Janeček O. Zázračná muzika
626 Jasanová N. Hudba,pohyb,kresba,slovo
419 Jeremiáš O. Praktické pokyny k dirigování
421 Jeremiáš O. Praktické pokyny k instrumentaci
514 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
517 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
531 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
532 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
533 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
438 Jůzlová V. Práce u klavíru
440 Jůzlová V. Práce u klavíru
304 Kamilarov E. O technice levé ruky houslisty
057 Karásek B. W. A. Mozart
077 Karásek B. W. A. Mozart
303 Karásek B. W. A. Mozart
552 Karltová L. Kurs psaní na stroji
719 Kelby S. In designe CS a CS2
359 Kiškin Alšovské studie
100 Klement M. Nástroje symfonického orchestru
472 Klimeš L. Slovník cizích slov
073 Kofroň J. Učebnice harmonie
230 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
427 Kofroň J. Učebnice harmonie
428 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
432 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
441 Kofroň J. Učebnice harmonie
443 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
506 Köhler J. Umění kytarové hry
508 Köhler J. Umění kytarové hry
668 Kohlová M. 200 výtvarných činností
582 Kohoutek C. Hudební kompozice
471 Kohoutek F. Houslová hra ve světle houslové vědy
113 Konečný D. Alex. Dejneka
337 Konečný D. Umění věků
479 Kopecký E. Pěvci ND
292 Kotmel B. Houslový soubor na LŠU
616 Kouba J. ABC hudebních slohů
309 Kovačevičová-Schreiber Ludové plastiky
475 Kovářík V. Besedy
562 Kovářík V. Literární toulky Prahou
133 Kozák J. a kol.  Čsl.koncertní umělci a kom. Soubory
363 Kožík F. Josef Mánes
721 Kratochvíl Jiří Praktická metodika hry na klarinet 2 díly
205 Kratochvíl M.V. Podivuhodné příběhy J Kornela
728 Kraus a kolektiv Nový akademický slovník cizích slov
138 Křička J. Daniny a Jiříčkovy písničky
526 Kubátová H. Herci zpívají
104 Kubíček A. Boh. Hypšman
088 Kulínský B. Intonace
490 Kuna M. Václav Talich
493 Kuna M. Václav Talich
014 Kundera L. L. van Beethoven
015 Kundera L. Klavírní prstoklad
153 Kundera L. Jar. Kvapil- profily
222 Kundera L. Beethovenovy klavírní sonaty-rozbor
730 Kunz Ludvík Nástroje lid. hudby v Čechách a Slezsku
344 Kurková L. Říkáme si, zpíváme si, tancujeme
622 Kurková L. Tanec a hudba
400 Kurková-Eben Hrajeme si na obrázky
016 Kurz V. Postup při vyučování hře na klavír
237 Květ-Drdla Houslový virtuoz a skladatel
486 Lacina O. Problémy zpěvního hlasu
117 Lamač M. David
558 Langer J. Naše lidové stavby
315 Langhammerová J. Pro šikovné ruce
327 Lanz-Němeček Písmo v propagaci
193 Larousse Umění pravěku a středověku
219 Larousse Umění středověku
236 Larousse Umění renesance a baroka
534 Lecaldano P. Vincent van Gogh I.
535 Lecaldano P. Vincent van Gogh II.
246 Lenin V.I. Stát a revoluce
255 Lenin V.I. Spisy
732 Lhotková, Trojan Kompetence řídících pracovníků ve školství
729 Liebman David Technika hry na saxofon
628 Lisá D. Hudební nauka I.,II.
434 Lisická H. Pověsti starých měst
072 Liška- Götz Za slávou české hudby
599 Losos L. Technika malby
134 Lunačarskij A. V. Umění a revoluce
017 Lýsek F. Hudebnost a její význam
018 Lýsek F. Nápěvková intonace
019 Lýsek F. Úvod  do hudebně výchovné praxe
020 Lýsek F. Dětský sborový zpěv
021 Lýsek F. Dětský sborový zpěv
022 Lýsek F. Hudební prvouka, hudebnost a zpěvnost
023 Lýsek F. Vokální intonace a rytmus
132 Lýsek F. Hudební aktivita mládeže
738 Mahler Zdeněk Géniové č. a svět. hudby - 4 svazky
564 Machková E. Základy dramatické výchovy
155 Malát J. Hudební slovník
604 Malotín F. Příčná flétna (metodika)
417 Marco J. O grafice I.
418 Marco J. O graficeII.
410 Markl J. Lidové hudební nástroje v ČSSR
115 Maruki I. Hirošima
146 Marx- Engels O umění a literatuře
257 Marx-Engels Manifest komunistické strany 3x
044 Mařák J., Nopp V. Housle
091 Mařík A. Pěvecké metody a falzetový výcvik
323 Mařík-Soukup Sociální zabezpečení pracujících
394 Medek I. Hádejte 10x
280 Melkus L. Rozvoj dětské hud. Představivosti
500 Mencl V. Lidová architektura v Československu
243 Meynellová E.H. Malá kronika A.M.Bachové
059 Micka J. Hra na housle
279 Micka J. Hra na housle
330 Micka J. Kniha o houslích
373 Micka J. Knížka o houslích
734 Micka Vít Knížka o dirigování
111 Míčko M. Jan Kojan
207 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech
339 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech
083 Mikoda B. Plzenští skladatelé
715 Mládek I. Zpěvník
068 Modr A. Hudební nástroje
354 Modr A. Hudební nástroje
455 Modr A. Hudební nástroje
456 Modr A. Hudební nástroje
242 Monti R. Leonardo
024 Mora V.  Rumunská píseň
109 Morstadt V. Popisný seznam grafického díla
612 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury I.
613 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury II.
164 Mrázková M.- Kukleta K. K otázkám kultury pohybu umělce
565 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství
566 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství
745 Nakladatelství Fraus Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ
746 Nakladatelství Fraus Hudební výchova učebnice pro 6. a 7. r. ZŠ
747 Nakladatelství Fraus Hudební výchova příručka učitele 
748 Nakladatelství Fraus Hudební výchova pracovní sešit pro 1. r. ZŠ
097 Nejedlý Z. Richard Wagner
352 Nejedlý Z. Umění staré a nové
121 Němcová B. Babička
238 Neoralová- Dostal Mladí muzikanti- metodické poznámky
239 Neoralová- Dostal Mladí muzikanti
240 Neoralová- Dostal Mladí muzikanti- metodické poznámky
241 Neoralová- Dostal Mladí muzikanti
312 Neoralová-Dostal  Mladí muzikanti 1.díl
313 Neoralová-Dostal  Mladí muzikanti 1.díl
250 Nikolajev A.A. Mistři sovětské klavírní školy
476 Noha J. Buď rád
452 Nováček Z. Kapitoly z hudební estetiky
247 Nožičková-Lászlová Společenské vědomí
403 Nýdl M. Současná známková tvorba
025 Očadlík M. K. B. Jirák
050 Očadlík M. Svět orchestru I.
154 Očadlík M. K. B. Jirák
294 Ochryměrek-Tichý Návštěva mezi obrazy
431 Oliva J. Severní Čechy v lidové písni
496 Oliva-Pazderka Severní Čechy v lidové písni
707 Olmedo S.G. Jak malovat postel
687 Owusn H. Všechny mandaly světa
260 Paclt J. Slovník světových skladatelů
550 Pacovský J. Než se zvedne opona
551 Pacovský J. Než se zvedne opona
547 Pásková O. Základy klasického tance
437 Pavlík-Uher Dialog tvarů
706 Pazdera J. Vybrané kapitoly z houslové metodiky
119 Pečírka J. Karel Dvořák
444 Pečman R. Josef Mysliveček
051 Pícha F. Všeobecná nauka hudební
341 Pijoan J. Dějiny umění I.
350 Pijoan J. Dějiny umění II.
361 Pijoan J. Dějiny umění
369 Pijoan J. Dějiny umění
388 Pijoan J. Dějiny umění V.
402 Pijoan J. Dějiny umění VI.
415 Pijoan J. Dějiny umění VII.
423 Pijoan J. Dějiny umění
459 Pijoan J. Dějiny umění IX.
497 Pijoan J. Dějiny umění X.
651 Pijoan J. Dějiny umění  XI.
278 Pilka J. Hudební kaleidoskop
384 Pilka J. Hudební kaleidoskop
478 Pilka J. Království tónů
480 Pilka J. Hudební kaleidoskop
482 Pilka J. Zaostřené na hudbu
489 Pilka J. Hudební kaleidoskop
491 Pilka J. Zaostřené na hudbu
511 Pilka J. Království tónů
041 Plavec J. František Škroup
495 Plevka B. Severočeské hudební kapitoly
130 Plicka K. Český zpěvník
509 Plicka-Svolinský Český rok
129 Podešva J. Současná hudba na západě
067 Pohanka J.  Dějiny české hudby v příkladech
275 Pochl E. Svatovítský poklad
362 Pochl E. Pražské paláce
372 Poledňák I. ABC učitele hudební výchovy
554 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby
555 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby
573 Poledňák I. Mně všechno 2x aneb o J.Stivínovi
641 Poš V. Nová intonace,rytmus,sluchová výchova
426 Praveček J. Instrumentationslehre für Orchester
556 Praveček J. Dechový orchestr
269 Pražák P. Malá preludia I.
314 Preiss P. Michelangelo-kresby
529 Preiss P. Italští umělci v Praze
589 Prette M.C. Tvořivost,tvar,barva
306 Procházka Učitelská ročenka
477 Psůtková Z. Jak jsou v mé paměti
026 Puccini G. Bohéma
262 Putna F. Vznik a podstata tónu u tenorového pozounu
263 Putna F. Pozoun
054 Racek J. Ruská hudba
055 Racek J. Středověká hudba
063 Racek J. Česká hudba
319 Rada P. Kniha o technikách keramiky
750 Radek Huštan Příběhy z notového sešitu
027 Reiman P- Nová morálka
244 Rejman L. Slovník cizích slov
382 Renčová Z. Hrajeme si pohádky
563 Ribarič R. Vývoj evropského notopisu
392 Risinger K. Hierarchie hudebních celků
642 Roeselová V. Řady a projekty ve VV
646 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově
647 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově
681 Roeselová V. Techniky ve výtvarné výchově
076 Roland . G. F. Händel
127 Rosner R. Bel canto a moderní hlas. Pedagogika
176 Rychnovský J. Život- dílo- tvorba
277 Rys J. Vteřiny z polí, luk a strání
404 Říha J. Sborový zpěv v hodinách HV
028 Sádecký Z. O některých otázkách estetiky
685 Samobylová-Vondrušková Drátované drobnosti
708 Sanmignel D. Jak malovat akrylovými barvami
300 Sáva -Šabouk Člověk a umění v struktuře světa
688 Scoulidon Figurky z barevných bužírek
208 Sedlák F. Naučíme zpívat všechny děti?
291 Sedlák F. Hudební vývoj dítěte
355 Sedlák F. Nové cesty hudební výchovy
590 Schleellová Z.A. Nové kouzelné origami a) b)
042 Sibík E. Tanec v nás i mimo nás
308 Simonides J. Výtvarné nápady pro šikovné ruce
672 Skibin V.N. Vývoj a postavení rukou při hře na housle
383 Slabý-Fišer-Noll O Ladičkovi a pěti princeznách
667 Slavíková-Slavík Výtvarné čarování
331 Složil A. Maďarská hudební výchova
045 Smetana B. Články z r. 1862- 65
095 Smetana B. Dopisy
666 Smith R. Encyklopedie výtvarných technik a nápadů
654 Smolka J. Dějiny hudby
066 Solovcová  L. Giuseppe Verdi
299 Souček L. Co zavinil Gutenberg
069 Spilka F. Sluchová cvičení
105 Spurný J. Otto Eckert
643 Staněk-Linc Figurální kresby
079 Stanislavskij K. S. Můj život v umění
399 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru
485 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru
587 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru
122 Stehlík F. Litomyšl
577 Stibor M. Fotografie pro LŠU
442 Stravinskij I. Osobnost, dílo, názory
696 Svěrák-Uhlíř Když se zamiluje kůň
735 Svoboda Milan Praktická jazzová harmonie
223 Svoboda -Trojan Vývoj české a slovenské hudby-3x
123 Svoboda- Tučková Putování Československem
029 Sychra A. Leoš Janáček
030 Sychra A. Stranická hudební kritika
727 Sychra A. Etika Dvořákovy symfonické tvorby
316 Sýkora J.V. Hudba evropského severu
353 Sýkora J.V. Hudba evropského severu
457 Sýkora V.J. Dějiny klavírního umění
416 Sýs-Pelc Návštěvy v ateliérech
086 Szabolzoi B. Život Bély Bartóka
203 Szókeová M. Akordeon
633 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 2x
640 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním
670 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním IV.
671 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 5.díl
328 Šedý V. Práce s dřevem pro LŠU
733 Šikýř, Borovec Personalistika v řízení školy
032 Šín O. Nauka o harmonii II. díl
118 Šindelář D. Estrtické vnímání
583 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků
585 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků
503 Šmok J. Začněte fotografovat
160 Šolc M. Tajemství akordových značek
229 Šolc M. Tajemství akordových značek
429 Šolc M. Tajemství akordových značek
180 Špálová S. Il divino boemo
031 Špelda A. Jindřich Jindřich
206 Šrom K. Orchestr a dirigent
214 Šrom P. Ančerl
412 Štědroň B. L. Janáček v obrazech
561 Štefánková J. Procházky Prahou
106 Švabinský M. Na Slovensku
336 Švábová-Fedor Programová učebnice intonace
548 Tarasov I. Klasický tanec
286 Tatarová-Tomková M Tužkou,uhlem,barvami
053 Tauber S. Můj hudební svět
181 Teichman J. Průkopníci české hudby
519 Teissig K. Technika kresby
724 Tichá Libuše Slyšet a myslet u klavíru
737 Tichý Vladimír Harmonicky myslet a slyšet
052 Tobel R. Pablo Casals
135 Tolstoj L. N. Co je umění
187 Tomeš A. A. Slavíček
302 Týc-Puk Co má vědět vedoucí o prac. Právu
665 Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů
301 Uzdil J. Výtvarný projev a výchova
406 Uždil J Čáry máry klikyháky
145 Vačkář V., Vačkář J. Instrumentace
173 Válek Italské hudební názvosloví
285 Válek J. Italské hudební názvosloví
484 Válek J. Italské hudební názvosloví
623 Válek J. Hudební názvosloví
225 Váňová-Hurník-Foll Svět je samá pohádka
136 Vanslov V. V. Problém krásna
295 Vařechová M. Hudební výchova pro 7.roč.
430 Veleta M. Kapitoly o hudbě Orientu
501 Veleta M. Pražská studijní léta J.Plavce
107 Vik K. Popisný seznam grafického díla
116 Vik K. Tvář vlasti
407 Vimr V. Malá galerie českých malířů
270 Viskupová B. Hudba a pohyb
621 Viskupová B. Hudba a pohyb
662 Voborník B. Povídáme si o hudebních skladatelích
518 Volek J. Kapitoly z dějin estetiky
574 Volek J. Struktura a osobnosti hudby
340 Volek-Jareš Dějiny české hudby v obrazech
036 Vosyka V. Smetanův odkaz
085 Vosyka V. Smetanův odkaz
058 Votoček E. Hudební slovník
581 Vrkočová L. Setkání "Aléta běží"
528 Vysloužil J. Muzikologické rozpravy
092 Waldorff J. Hudba a její tajemství
224 Wenig J. Byli v Praze
492 Wenig J. Byli v Praze
510 Wittlich J. Česká secese
033 Wünsch R. Hudební tabule
549 Zádřová M. Základy taneční gymnastiky
736 Zbavitel Jan Interpretační poznámky ke studiu L.Janáčka
357 Zenger Z.M. Česká heraldika
364 Zenkl L. ABC hudební bauky
521 Zenkl L. ABC hudební bauky
614 Zenkl L. ABC hudební nauky 3x
718 Zenkl L. ABC hudební nauky   
170 Zhoř I. Člověk a výtvarné umění
494 Zoltai D. Dějiny hudební estetiky
368 Zrzavý J. Anatomie pro výtvarníky
379 Žídek F. Čeští houslisté tří století
401 Žídek F. Čeští houslisté tří století
487 Žídek F. Čeští houslisté tří století
038   1.výroč.zpráva Městské hud.školy v Rci n.L.
039   14. sjezd KSČ
040   ABC hudebních forem
043   Adobe fotostop
047   Aj-Čj, Čj-Aj slovník
048   Almanach písňových textů
049   Anagram-Zvířátka z korálků
078   Anatomie člověka
080   Architektura českých zemí - Klasicismus
087   Architektura českých zemí- Baroko
093   Architektura českých zemí- Moderní
094   Architektura českých zemí- Renesance
098   Architektura českých zemí- Secese
099   Architektura českých zemí-Gotika
102   Atlas měst
103   Autoatlas Střední Evropy
131   Avantgarda bez legend a mýtů
141   Avantgarda bez legend a mýtů
142   Barevný atlas rostlin
143   Co přináší novelizace zákoníku práce
144   Česká hudba světu,svět české hudbě
147   České a slovenské hity 20.století   II.díl
150   České a slovenské hity 20.století  I.díl
152   České a slovenské hity 20.století  III.díl
161   České a slovenské hity 20.století IV. Díl
162   České a slovenské hity 20.století V. díl
167   České malířství 19.století-komplet obrazů
168   České malířství 20. století
171   České malířství gotika,raná renesance
172   České malířství manýrismus, barok
174   České výtarné umění II.
179   České výtvarné umění I.
184   Československá vlastivěda 9.díl
185   Československo
186   Československý hudební slovník
188   Československý hudební slovník
189   Československý slovník
192   Čeští skladatelé současnosti
204   Čeští skladatelé současnosti
210   Čeští skladatelé současnosti
212   Dějiny české hudební kultury
226   Dějiny české hudební kultury
228   Dějiny českého výtvarného umění I.
234   Dějiny československého výtvarného umění
235   Dějiny československého výtvarného umění
248   Dějiny KSSSR
251   Dějiny ruského umění
252   Dějiny výtvarného umění 1.
254   Dějiny výtvarného umění 2.
256   Dějiny výtvarného umění II.
258   Deseti objektivy
261   Dětské loutkové divadlo
264   Dílo a osobnost
266   Dílo Z. Fibicha- seznam
267   Díloé a osobnost II.
268   Dokumenty moskevské porady
273   Edvard Munch
276   Encyklopedie českého výtvar. Umění
283   Encyklopedie jazzu a populár. hudby
288   Encyklopedie jazzu a populár. hudby
289   Ermitáž
293   Ermitáž 17. a 18. století
296   Filozofický slovník
297   Hity do 3.tisíciletí I.díl
298   Hity do 3.tisíciletí II.díl
307   Hity do 3.tisíciletí III.díl
310   HN pro malé i větší muzikanty  I.
311   HN pro malé i větší muzikanty II.
318   Hrady a zámky
322   Hrady a zámky
324   Hudba v českých dějinách od stř.do nové d.
325   Hudební adresář
329   Hudební nauka pro 2. ročník 17x
332   Hudební nauka pro 3.ročník 18x
333   Hudební nauka pro 4.ročník 15x
338   Hudební názvosloví
342   Hudební pojmy
345   Hudební rozhledy
346   Hudební rozhledy 1955
348   Hudební rozhledy 1957
349   Hudební rozhledy 1958
356   Hudební rozhledy 1960
374   Hudební rozhledy 1961
375   Hudební rozhledy 1962
376   Hudební rozhledy 1963
377   Hudební rozhledy ročník VIII.- 1955
378   Hudební výchova 
380   Hudební výchova pro 8.roč.
381   Ilustrovaný encyklopedický slovník
390   Ilustrovaný encyklopedický slovník
393   Ilustrovaný encyklopedický slovník
397   In design 2
398   Informatika a výpočetní technika
405   Já a písnička
408   Já, písnička II.
409   Já,písnička
411   Já,písnička  II.
413   Já,písnička I.
414   Já,písnička III.
422   Jak dělat keramickou sochu
424   Jihočeská klenotnice
425   Kaligrafie
433   Katalog S. Dalí- reprodukce
435   Keramik,technologie a materiály
436   Klavír a lidé
439   Království houslového klíče
445   Kresba-malba-grafika pro LŠU
446   Kreslíme, malujeme, modelujeme
448   Krušné hory
458   Křížková výšivka
460   Kulturní adresář ČSR
461   Kulturní památky poklady pod zášt. Unesco
462   Lexikon der Kunst
463   Lexikon der Kunst
464   Lexikon der Kunst
465   Lexikon der Kunst
466   Lexikon der Kunst
467   Malované písničky 8x
468   Malý encyklopedický slovník A-Z
470   Mezinár. Umělecká výstava
483   Mistr Theodorik
498   Mistrovská díla z Louvru
499   Mladí muzikanti 1.díl 10x
502   Mladí muzikanti 2.díl 10x
504   Mladí muzikanti 3.díl
505   Mladí muzikanti 3.díl
512   Modelování pro LŠU
513   Muzica viva in schule
516   Muzikanti,co děláte
522   Na přední stráži
523   Nad hlavami zástupů
524   Námět ve výtvarné výchově
530   Národní galerie v Praze
536   Národní zpěvník
537   Návody k výtvarným pracím
540   Německo-český slovník
543   Originální scoubidon,náramky řetízky
545   Pazderkův hudební slovník naučný
546   Pějme píseň  píseň II.
557   Pějme píseň dokola
567   Piccaso v Československu
568   Písničky čtyř ročních období
569   Písničky s omalovánkou
570   Písničky z muzikálů a  hudebních filmů II.
571   Písničky z muzikálů a hudebních filmů
572   Platové poměry učitelů a vychovatelů
575   Plzeň a B. Smetana
576   Počáteční vyučování klavírní hry
578   Point shop
580   Poslech hudby- průvodní slovo
586   Poslouchejte s námi
588   Poslouchejte s námi
591   Pracovní řád pro výchovné pracovníky škol
592   Pracovní řád pro výchovné pracovníky škol
593   Praha-plán Prahy
594   Pravidla českého pravopisu
597   Pravidla českého pravopisu
601   Průvodce výtvarným uměním II.,III.,V.
602   Přehled právních předpisů z oboru školství
605   Puškinovo muzeum
606   Rhythm blues
607   Rok české hudby 1974
608   Ruskij musej
609   Sborník  prací PF v Olomouci
615   Sborník 150 let pražské konservatoře
617   Sborník botanické spolčinosti
618   Sborník JAMU- O interpretaci staré hudby
619   Sborník Janáčkovy AMU
620   Sborník na paměť 125. výr. konservatoře
624   Sborník o našem souč. výtvarném umění 
625   Sborník prací PF v Olomouci
627   Sborník prací PF v Olomouci
629   Sborník statí o Kubelíkovi
630   Sborník statí o V. B. Aimovi
631   Sborník Vítězslava Nováka
632   Severní Čechy v lidové písni
634   Sláva,už jsi umělec
635   Slavná minulost německé hudby
636   Slovníček hudebních osobností 
637   Slovníček hudebních osobností 
638   Slovníček základních hudebních pojmů
639   Slovníček základních hudebních pojmů
644   Slovník české hudební kultury
645   Slovník rusko český česko ruský
648   Slovník vědeckého komunismu
649   Soubor grafik a veršů
650   Spisovný slovník češtiny
652   Staré české umění-Jiřský areál
653   Státní hymna SSSR
655   Stavba hudebních nástrojů
660   Svět orchestru 20.století
661   Svět. Social. Soustava
663   Svět.social.soustava
664   Světem hudby
673   Světem hudebních nástrojů
674   Světové dějiny umění
675   Světové evergreeny
676   Světové evergreeny
677   Škola a vzdělávání soc. společnosti
678   Techniky grafického umění
679   Teorie a praxe komunistické výchovy
680   Teorie a praxe komunistické výchovy
682   Učebnice na bicí nástroje
683   Učitelská ročenka
684   Učitelská ročenka
686   Učitelská ročenka
691   Umění 19.a20. století
692   Umění 19.a20. století
693   Umění lid.tesařů,kameníků a sochařů
694   Ústava  SSSR
695   Ústava  SSSR
697   Vermeer
698   Veronese
699   Vlastivědný sborník1969 Litoměřicko
700   Výtvarná díla a tvořivost
701   Výtvarná výchova I.
702   Výtvarná výchova II.
703   Výtvarné umění III. a publikace
704   Základy marxismu-leninismu
705   Základy marxistické filosofie
709   Zákoník práce
710   Zákoník práce
711   Zákoník práce
712   Zákoník práce
713   Zákoník práce
714   Zákoník práce a předpisy
716   Zákoník práce a)b)
720   Zpěvník pro HN-Když se zamiluje kůň
725   Zpěvník pro I. stupeň ZŠ
731   Zpívající psíci
751   Zvířátka z korálků III.

(c) 2021 - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem