Knihy

ZUŠ Roudnice n.L.

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Knihovna  >  Knihy
 

Knihy

Seznam knih ZUŠ Roudnice nad Labem

Poř.č. Autor (příjmení a jméno) Název díla
001 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů
002 Barvík M. Základy nauky o hudbě
003 Blažek V. Mozart
004 Burian K. V.  Musorgskij život a dílo
005 Čeněk B.   Dětská učebnice zpěvu
006 Doležil M. Boleslav Vomáčka
007 Dušková E. Velký zpěvník písní SSSR
008 Doležil M. Intonace a elementární rytmus
009 Gát J. Technika klavírní hry
010 Hilmera O. Cvičebnice zpěvu
011 Hostomská A. Opera
012 Hůla Z. Učebnice základů nauky
013 Kundera L. L. van Beethoven
014 Kundera L. Klavírní prstoklad
015 Kurz V. Postup při vyučování hře na klavír
016 Lýsek F. Hudebnost a její význam
017 Lýsek F. Nápěvková intonace
018 Lýsek F. Úvod  do hudebně výchovné praxe
019 Lýsek F. Dětský sborový zpěv
020 Lýsek F. Dětský sborový zpěv
021 Lýsek F. Hudební prvouka, hudebnost a zpěvnost
022 Lýsek F. Vokální intonace a rytmus
023 Mora V.  Rumunská píseň
024 Očadlík M. K. B. Jirák
025 Puccini G. Bohéma
027 Sádecký Z. O některých otázkách estetiky
028 Sychra A. Leoš Janáček
029 Sychra A. Stranická hudební kritika
030 Špelda A. Jindřich Jindřich
031 Šín O. Nauka o harmonii II. díl
032 Wünsch R. Hudební tabule
033 Hrobský K. Hudební slovník
034 Hutter J. Rozbor klavírního tria B. Smetany
035 Vosyka V. Smetanův odkaz
036   Sborník Vítězslava Nováka
037   Sborník na paměť 125. výr. konservatoře
038   Sborník statí o V. B. Aimovi
040 Plavec J. František Škroup
041 Sibík E. Tanec v nás i mimo nás
043 Mařák J., Nopp V. Housle
044 Smetana B. Články z r. 1862- 65
045 Benz R. Památník z Beethovenových slov
051 Tobel R. Pablo Casals
052 Tauber S. Můj hudební svět
054 Racek J. Středověká hudba
055 Aspelund L. O pěveckém umění
056 Karásek B. W. A. Mozart
057 Votoček E. Hudební slovník
058 Micka J. Hra na housle
059 Doležalová E. Praktická methodika hry na klavír
060 Fučík J. Politické články a polemiky 2 x
061 Hůla Z. Nauka o kontrapunktu
062 Racek J. Česká hudba
063 Holzknecht V. Jaroslav Ježek
064 Casals J. Hovory s Pablem Casalsem
065 Solovcová  L. Giuseppe Verdi
066 Pohanka J.  Dějiny české hudby v příkladech
067 Modr A. Hudební nástroje
068 Spilka F. Sluchová cvičení
069 Hůla Z. Nauka o harmonii
070 Hůla Z. Úlohy k nauce o harmonii
071 Liška- Götz Za slávou české hudby
072 Kofroň J. Učebnice harmonie
073 Bonhard- Prach Piana a pianina
074 Holzknecht V. Claude Debussy
075 Roland . G. F. Händel
076 Karásek B. W. A. Mozart
077   Základy marxistické filosofie
078 Stanislavskij K. S. Můj život v umění
080 Feřt J. Hudební nauka
082 Mikoda B. Plzenští skladatelé
083 Barvík M. Skladatelé jdou s lidem
084 Vosyka V. Smetanův odkaz
085 Szabolzoi B. Život Bély Bartóka
086   Přehled právních předpisů z oboru školství
087 Kulínský B. Intonace
088 Beránek V. Hudební čítanka
089 Bartoš J. Z. Čtení o hudebních formách
090 Mařík A. Pěvecké metody a falzetový výcvik
091 Waldorff J. Hudba a její tajemství
095 Chopin F. Listy rodině a přátelům
096 Nejedlý Z. Richard Wagner
097   Sborník 150 let pražské konservatoře
098   Poslech hudby- průvodní slovo
099 Klement M. Nástroje symfonického orchestru
100 Beran J.,Čermák J. Základy houslové techniky
102   Ruskij musej
103 Kubíček A. Boh. Hypšman
104 Spurný J. Otto Eckert
105 Švabinský M. Na Slovensku
106 Vik K. Popisný seznam grafického díla
108 Morstadt V. Popisný seznam grafického díla
109 Fiala V. Edgar Degas
110 Míčko M. Jan Kojan
112 Konečný D. Alex. Dejneka
113 Hetteš K. Dürer
114 Maruki I. Hirošima
115 Vik K. Tvář vlasti
116 Lamač M. David
118 Pečírka J. Karel Dvořák
119 Braun Kuks
120 Němcová B. Babička
121 Stehlík F. Litomyšl
122 Svoboda- Tučková Putování Československem
123 Böhmová- Grünfeldová Postup při výběru klavírní literatury
124 Hostomská A. Opera
125 Holzknecht V. Česká filharmonie
126 Rosner R. Bel canto a moderní hlas. Pedagogika
127 Barvík M. Sto slavných skladatelů
128 Podešva J. Současná hudba na západě
129 Plicka K. Český zpěvník
130   Československý hudební slovník
131 Lýsek F. Hudební aktivita mládeže
132 Kozák J. a kol.  Čsl.koncertní umělci a kom. Soubory
133 Lunačarskij A. V. Umění a revoluce
134 Tolstoj L. N. Co je umění
135 Vanslov V. V. Problém krásna
136 Fischer E. O potřebě umění
139 Bachtík J. Shakespeare a hudba
144 Vačkář V., Vačkář J. Instrumentace
145 Marx- Engels O umění a literatuře
146   Československý hudební slovník
147 Dolinský A. Hudební nauka 1.díl
149   Dílo Z. Fibicha- seznam
150 Filipovský O. Estetika hry klavírní
151   1.výroč.zpráva Městské hud.školy v Rci n.L.
152 Kundera L. Jar. Kvapil- profily
153 Očadlík M. K. B. Jirák
158 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl
159 Šolc M. Tajemství akordových značek
160   Poslouchejte s námi
161 Bartoš J. Z. Hudební nástroje
163 Mrázková M.- Kukleta K. K otázkám kultury pohybu umělce
164 Holzknecht- Poš Kniha o hudbě
166   Pazderkův hudební slovník naučný
167   Výtvarná díla a tvořivost
169 Zhoř I. Člověk a výtvarné umění
170   Ermitáž 17. a 18. století
172 Válek Italské hudební názvosloví
173   Návody k výtvarným pracím
174 Gregor V. Česká a slovenská dram.tvorba pro děti
175 Rychnovský J. Život- dílo- tvorba
176 Dolinský A. Hudební nauka 2. díl-a)b)d)e)
177 Husička- Bezděch Využijte lépe svůj magnetofon
178   Avantgarda bez legend a mýtů
179 Špálová S. Il divino boemo
180 Teichman J. Průkopníci české hudby
181 Burney Ch. Hudební cestopis 18. věku
182 Čapková B. Z jabkenické myslivny
184   Sborník Janáčkovy AMU
185   Mistrovská díla z Louvru
186 Tomeš A. A. Slavíček
189 Dostal Dějiny hudby na LŠU
190 Burjanek J. Otakar Zich
192 Larousse Umění pravěku a středověku
193 Bednář Karel Piano jde do světa
195 .Burda- Křížala V. Novák
196 Dubecký K. ABC mladého posluchače hudby
197 Bednář K. Pohádky za oponou
198 Čajkovský P.I. Dopisy
199 Černohorská M. Leoš Janáček
200 Fikrle R. Portréty
201 Fikrle R. Portréty
203   Stavba hudebních nástrojů
204 Kratochvíl M.V. Podivuhodné příběhy J Kornela
205 Šrom K. Orchestr a dirigent
206 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech
207 Sedlák F. Naučíme zpívat všechny děti?
208 Insea Výtvarná výchova pro budoucnost
209   Lexikon der Kunst
210 Brožek- Maleček Výtvarná výchova v 9. ročníku
211   Kresba-malba-grafika pro LŠU
212 Holzknecht V. Bach a synové
213 Šrom P. Ančerl
214 Bernstein L. Hudbou k radosti
215 Herzfeld F.  Karajan
216 Burian K.V. A. Toscanini
217 Čtvrtek V. Pohádková muzika
218 Larousse Umění středověku
219 Buchner A Hudební nástroje národů
221 Kundera L. Beethovenovy klavírní sonaty-rozbor
222 Svoboda -Trojan Vývoj české a slovenské hudby-3x
223 Wenig J. Byli v Praze
224 Váňová-Hurník-Foll Svět je samá pohádka
225   Hudební adresář
226 Doležal A. Klarinetový tón a jeho vývoj
227   Poslouchejte s námi
230 Beránek-Brychta Malá hudební abeceda
233   Vlastivědný sborník1969 Litoměřicko
234 Larousse Umění renesance a baroka
236 Květ-Drdla Houslový virtuoz a skladatel
242 Meynellová E.H. Malá kronika A.M.Bachové
244 Doležal A. Metodický postup výuky hry na klarinet
245 Lenin V.I. Stát a revoluce
246 Nožičková-Lászlová Společenské vědomí
251   Lexikon der Kunst
252 Burjanek J. Hudební myšlení
254 Lenin V.I. Spisy
256 Marx-Engels Manifest komunistické strany 3x
258 Černušák J. Dějiny evropské hudby
259 Paclt J. Slovník světových skladatelů
260   Sborník JAMU- O interpretaci staré hudby
261 Putna F. Vznik a podstata tónu u tenorového pozounu
262 Putna F. Pozoun
263   Základy marxismu-leninismu
264 Borová M. Příprava nadaných dětí předškolního věku
265   Malý encyklopedický slovník A-Z
266   Dějiny české hudební kultury
267   Kulturní adresář ČSR
268 Pražák P. Malá preludia I.
269 Viskupová B. Hudba a pohyb
271 Einhornovi M.aE. Praha zalitá sluncem
272   Československo
273 Burian J. Okna katedrály sv. Víta
274 Pochl E. Svatovítský poklad
275   Dílo a osobnost
276 Rys J. Vteřiny z polí, luk a strání
277 Pilka J. Hudební kaleidoskop
278 Micka J. Hra na housle
279 Melkus L. Rozvoj dětské hud. Představivosti
281 Dolinský A. Hudební nauka II.
283 Hanslick E. O hudebním krásnu
284 Válek J. Italské hudební názvosloví
286 Batala O. Svět z hlíny
287 Kotmel B. Houslový soubor na LŠU
292   Díloé a osobnost II.
293 Ochryměrek-Tichý Návštěva mezi obrazy
294 Vařechová M. Hudební výchova pro 7.roč.
295   Hudební výchova pro 8.roč.
298 Souček L. Co zavinil Gutenberg
299 Sáva -Šabouk Člověk a umění v struktuře světa
300 Uzdil J. Výtvarný projev a výchova
302 Karásek B. W. A. Mozart
303 Kamilarov E. O technice levé ruky houslisty
304 Böhmová Z. Kapitoly z dějin klavírních škol
307 Simonides J. Výtvarné nápady pro šikovné ruce
308 Kovačevičová-Schreiber Ludové plastiky
310   Encyklopedie českého výtvar. Umění
313 Preiss P. Michelangelo-kresby
315 Sýkora J.V. Hudba evropského severu
316 Babouk S. Encyklopedie světového malířství
318 Rada P. Kniha o technikách keramiky
319 Hostomská A. Příběhy,pohádky a pověsti paní Hudby
320 Bianki V. Lesní noviny
321   Filozofický slovník
324   Puškinovo muzeum
325 Gudiol J. El Greco
328   Lexikon der Kunst
329 Micka J. Kniha o houslích
330 Složil A. Maďarská hudební výchova
331   Svět.social.soustava
332   Svět. Social. Soustava
333 Bajer J. Sovětská hudební kultura
334 Buchner A. Oskar Nedbal
335 Švábová-Fedor Programová učebnice intonace
336 Konečný D. Umění věků
338 Michel P. O hudebních schopnostech a dovednostech
339 Volek-Jareš Dějiny české hudby v obrazech
340 Pijoan J. Dějiny umění I.
341   Dějiny ruského umění
342 Hrůza J. Slovník soudobého urbanismu
343 Kurková L. Říkáme si, zpíváme si, tancujeme
345   Lexikon der Kunst
346 Dostal J. Dítě u klavíru
347   Škola a vzdělávání soc. společnosti
349 Pijoan J. Dějiny umění II.
350 Budiš R. Umět je rozeznít
351 Nejedlý Z. Umění staré a nové
352 Sýkora J.V. Hudba evropského severu
354 Sedlák F. Nové cesty hudební výchovy
355   Mezinár. Umělecká výstava
356 Zenger Z.M. Česká heraldika
357 Dvorská P. Současná monumentální tvorba
358 Kiškin Alšovské studie
359 Haas F. Architektura 20.století
360 Pijoan J. Dějiny umění
361 Pochl E. Pražské paláce
362 Kožík F. Josef Mánes
364 Homola M. Psychologie a práce ředitele školy
365 Černý F. Měnivá tvář divadla
366 Bajer J. Sovětská hudební kultura
367 Zrzavý J. Anatomie pro výtvarníky
368 Pijoan J. Dějiny umění
369 Černušák G. Dějiny evropské hudby
370 Berkovec-Petrovský Praha plná hudby
371 Poledňák I. ABC učitele hudební výchovy
372 Micka J. Knížka o houslích
373   Lexikon der Kunst
374   Slovník vědeckého komunismu
376   Hudební výchova 
377   Sborník prací PF v Olomouci
378 Žídek F. Čeští houslisté tří století
379   Spisovný slovník češtiny
380   Zpívající psíci
381 Renčová Z. Hrajeme si pohádky
382 Slabý-Fišer-Noll O Ladičkovi a pěti princeznách
383 Pilka J. Hudební kaleidoskop
384 Burian K.V. Hudba domova
385 Dolinský A. Hudební nauka II.
386 Čech-Kaňka Pišme správně česky
387 Pijoan J. Dějiny umění V.
388 Ďurič V. Úvod do pedagogické psychologie
389   Dětské loutkové divadlo
390 Risinger K. Hierarchie hudebních celků
392   Slavná minulost německé hudby
393 Medek I. Hádejte 10x
394 Daniel L. Intonační cvičení I.
396   Světem hudebních nástrojů
397   Česká hudba světu,svět české hudbě
398 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru
399 Kurková-Eben Hrajeme si na obrázky
400 Žídek F. Čeští houslisté tří století
401 Pijoan J. Dějiny umění VI.
402 Nýdl M. Současná známková tvorba
403 Říha J. Sborový zpěv v hodinách HV
404   Krušné hory
405 Uždil J Čáry máry klikyháky
406 Vimr V. Malá galerie českých malířů
407   Sborník prací PF v Olomouci
408   Sborník  prací PF v Olomouci
409 Markl J. Lidové hudební nástroje v ČSSR
410   Státní hymna SSSR
411 Štědroň B. L. Janáček v obrazech
412   Ilustrovaný encyklopedický slovník
413   Nad hlavami zástupů
414 Pijoan J. Dějiny umění VII.
415 Sýs-Pelc Návštěvy v ateliérech
416 Marco J. O grafice I.
417 Marco J. O graficeII.
418 Jeremiáš O. Praktické pokyny k dirigování
419 Hála V. Základy aranžování moderní pop.hudby
420 Jeremiáš O. Praktické pokyny k instrumentaci
421   Dějiny české hudební kultury
422 Pijoan J. Dějiny umění
423   Techniky grafického umění
424   Ilustrovaný encyklopedický slovník
425 Praveček J. Instrumentationslehre für Orchester
426 Kofroň J. Učebnice harmonie
428 Šolc M. Tajemství akordových značek
429 Veleta M. Kapitoly o hudbě Orientu
430 Oliva J. Severní Čechy v lidové písni
431 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
432   Umění 19.a20. století
433 Lisická H. Pověsti starých měst
434   Jihočeská klenotnice
435   Teorie a praxe komunistické výchovy
436 Pavlík-Uher Dialog tvarů
437 Jůzlová V. Práce u klavíru
438   Hudební názvosloví
439 Jůzlová V. Práce u klavíru
441 Stravinskij I. Osobnost, dílo, názory
442 Kofroň J. Učebnice intonace a rytmu
443 Pečman R. Josef Mysliveček
444   Vermeer
445   Piccaso v Československu
446 Brukner J.  Obrazárna
447   Ilustrovaný encyklopedický slovník
450 Janeček O. Zázračná muzika
451 Nováček Z. Kapitoly z hudební estetiky
452 Burian E.F Nejen o hudbě
453 Holzknecht V. Jaroslav Ježek
454 Modr A. Hudební nástroje
455 Modr A. Hudební nástroje
456 Sýkora V.J. Dějiny klavírního umění
457   Počáteční vyučování klavírní hry
458 Pijoan J. Dějiny umění IX.
459   Teorie a praxe komunistické výchovy
460   Praha-plán Prahy
461   České malířství 20. století
462   České malířství manýrismus, barok
463   České malířství gotika,raná renesance
465   Mistr Theodorik
467   České malířství 19.století-komplet obrazů
468 Čáp J. Psychologie pro učitele
469   Československý slovník
470 Kohoutek F. Houslová hra ve světle houslové vědy
472 Ivanov M. Požár ND
473 Böhm Č. Skalničky a skalky
474 Kovářík V. Besedy
475 Noha J. Buď rád
476 Psůtková Z. Jak jsou v mé paměti
477 Pilka J. Království tónů
478 Kopecký E. Pěvci ND
479 Pilka J. Hudební kaleidoskop
480 Bor V. Operní večery
481 Pilka J. Zaostřené na hudbu
482   Hudba v českých dějinách od stř.do nové d.
484 Stašek Č. Učíme se zpívat ve sboru
485 Lacina O. Problémy zpěvního hlasu
486 Žídek F. Čeští houslisté tří století
487 Bor V. Operní večery
488 Pilka J. Hudební kaleidoskop
489 Kuna M. Václav Talich
490 Pilka J. Zaostřené na hudbu
491 Wenig J. Byli v Praze
492 Kuna M. Václav Talich
493 Zoltai D. Dějiny hudební estetiky
494 Plevka B. Severočeské hudební kapitoly
495 Oliva-Pazderka Severní Čechy v lidové písni
496 Pijoan J. Dějiny umění X.
497   Dějiny československého výtvarného umění
498   Dějiny československého výtvarného umění
499 Mencl V. Lidová architektura v Československu
500 Veleta M. Pražská studijní léta J.Plavce
501   Klavír a lidé
505 Köhler J. Umění kytarové hry
508 Plicka-Svolinský Český rok
509 Wittlich J. Česká secese
510 Pilka J. Království tónů
511   Čeští skladatelé současnosti
512   Čeští skladatelé současnosti
513 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
514 Bor V. Operní večery
516 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
518 Teissig K. Technika kresby
519 Hurník I. Sláva,jsi umělec
520 Zenkl L. ABC hudební bauky
521   Rhythm blues
522   Almanach písňových textů
523   Hrady a zámky
524 Erben K.J. Prostonárodní písně a říkadla
525 Kubátová H. Herci zpívají
526 Hurník I. Sláva,jsi umělec
527 Vysloužil J. Muzikologické rozpravy
528 Preiss P. Italští umělci v Praze
529   Encyklopedie jazzu a populár. hudby
530 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
531 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
532 Jirák K.B. Nauka o hudebních formách
533 Lecaldano P. Vincent van Gogh I.
534 Lecaldano P. Vincent van Gogh II.
536   Hrady a zámky
539   Umění lid.tesařů,kameníků a sochařů
540 Čubrda Z. Severočeská grafika
543 Buchner A. Oskar Nedbal
544   Encyklopedie jazzu a populár. hudby
545   Severní Čechy v lidové písni
546 Pásková O. Základy klasického tance
547 Tarasov I. Klasický tanec
548 Zádřová M. Základy taneční gymnastiky
549 Pacovský J. Než se zvedne opona
551 Karltová L. Kurs psaní na stroji
552 Čáp J. Psychologie pro učitele
553 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby
554 Poledňák I. Encyklopedie jazzu a populár. hudby
555 Praveček J. Dechový orchestr
556   Edvard Munch
557 Langer J. Naše lidové stavby
561 Kovářík V. Literární toulky Prahou
582 Ribarič R. Vývoj evropského notopisu
566 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství
565 Mráz-Mrázová Encyklopedie světového malířství
566   České výtvarné umění I.
567   České výtarné umění II.
571   Pravidla českého pravopisu
572 Poledňák I. Mně všechno 2x aneb o J.Stivínovi
573 Volek J. Struktura a osobnosti hudby
574   Německo-český slovník
575   Autoatlas Střední Evropy
576 Stibor M. Fotografie pro LŠU
578 Horák A. O Slovanech úplně jinak
579   Slovníček základních hudebních pojmů
580 Vrkočová L. Setkání "Aléta běží"
581 Kohoutek C. Hudební kompozice
582 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků
583 Chasins A. Hovory o pianistech
584 Šklovskaja A.Š. O výchově pianistických návyků
588 Prette M.C. Tvořivost,tvar,barva
589 Schleellová Z.A. Nové kouzelné origami a) b)
590   Námět ve výtvarné výchově
591   Kreslíme, malujeme, modelujeme
592   Výtvarná výchova I.
593   Výtvarná výchova II.
594 Hardy W. Secese
595 Baťková R. Umělecké památky Prahy
596   Kulturní památky poklady pod zášt. Unesco
597 Artoday Současné světové umění
598 Losos L. Technika malby
599 Hansenová B. Malujeme na hedvábí
600   Kaligrafie
601   Anatomie člověka
602 Cikánová K. Malujte si s námi  
603 Malotín F. Příčná flétna (metodika)
604   Dějiny výtvarného umění 1.
605   Dějiny výtvarného umění 2.
606   Slovníček hudebních osobností 
607   Atlas měst
608   Svět orchestru 20.století
609 Gombrick E.H. Příběh umění
610 Hollar Česká grafika 20.století
611 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury I.
612 Mráz B. Dějiny výtvarné kultury II.
613 Zenkl L. ABC hudební nauky 3x
614   ABC hudebních forem
615 Kouba J. ABC hudebních slohů
616   Hudební nauka pro 2. ročník 17x
617   Hudební nauka pro 3.ročník 18x
618   Hudební nauka pro 4.ročník 15x
619   Muzica viva in schule
620 Viskupová B. Hudba a pohyb
622 Válek J. Hudební názvosloví
623   Pějme píseň dokola
624   Pějme píseň  píseň II.
626   Malované písničky 8x
627 Lisá D. Hudební nauka I.,II.
629   Sláva,už jsi umělec
630   Muzikanti,co děláte
631   Království houslového klíče
632 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 2x
633   Průvodce výtvarným uměním II.,III.,V.
634   Mladí muzikanti 3.díl
635   Mladí muzikanti 1.díl 10x
636   Mladí muzikanti 2.díl 10x
637   Mladí muzikanti 3.díl
638   Slovník české hudební kultury
639 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním
640 Poš V. Nová intonace,rytmus,sluchová výchova
641 Roeselová V. Řady a projekty ve VV
642 Staněk-Linc Figurální kresby
643   Slovníček hudebních osobností 
644   Slovníček základních hudebních pojmů
645 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově
646 Roeselová V. Proudy ve výtvarné výchově
647   České a slovenské hity 20.století  I.díl
648   České a slovenské hity 20.století   II.díl
649   Světové evergreeny
650 Pijoan J. Dějiny umění  XI.
651   České a slovenské hity 20.století  III.díl
652   Keramik,technologie a materiály
653 Smolka J. Dějiny hudby
654   Hudební pojmy
655 Daniel J. Intonační cvičení I.
656 Daniel J. intonační cvičení II.
657 Grigorová V. Základní hudební znalosti
658 Grigorová V. Hudební nauka
659   České a slovenské hity 20.století IV. Díl
660   České a slovenské hity 20.století V. díl
661 Voborník B. Povídáme si o hudebních skladatelích
662   Dějiny českého výtvarného umění I.
663   Dějiny výtvarného umění II.
664 Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů
665 Smith R. Encyklopedie výtvarných technik a nápadů
666 Slavíková-Slavík Výtvarné čarování
667 Kohlová M. 200 výtvarných činností
668 Hurník I. Tajemství hudby odtajněno
669 Šamšula P. Průvodce výtvarným uměním IV.
670 Šamšula P. Obrazárna v hlavě 5.díl
671 Skibin V.N. Vývoj a postavení rukou při hře na housle
672   Hity do 3.tisíciletí I.díl
673   Hity do 3.tisíciletí II.díl
674   Hity do 3.tisíciletí III.díl
675   Světové evergreeny
676   Já,písnička
677   Já, písnička II.
678   Písničky z muzikálů a hudebních filmů
679   Písničky z muzikálů a  hudebních filmů II.
680 Roeselová V. Techniky ve výtvarné výchově
681   HN pro malé i větší muzikanty  I.
682   HN pro malé i větší muzikanty II.
683   Originální scoubidon,náramky řetízky
684 Samobylová-Vondrušková Drátované drobnosti
685   Anagram-Zvířátka z korálků
686 Owusn H. Všechny mandaly světa
687 Scoulidon Figurky z barevných bužírek
688 Harris D. Kaligrafie
689 Freese A. Nová zvířátka z korálků
690   Zpěvník pro HN-Když se zamiluje kůň
691   Písničky s omalovánkou
692   Já,písnička I.
693   Já,písnička  II.
694   Já,písnička III.
695 Svěrák-Uhlíř Když se zamiluje kůň
696   Informatika a výpočetní technika
697   Architektura českých zemí-Gotika
698   Architektura českých zemí- Baroko
699   Architektura českých zemí - Klasicismus
700   Architektura českých zemí- Renesance
701   Architektura českých zemí- Secese
702   Architektura českých zemí- Moderní
703   Křížková výšivka
704   Jak dělat keramickou sochu
705 Pazdera J. Vybrané kapitoly z houslové metodiky
706 Olmedo S.G. Jak malovat postel
707 Sanmignel D. Jak malovat akrylovými barvami
708   Adobe fotostop
709   In design 2
710   Zpěvník pro I. stupeň ZŠ
711   Já a písnička
712   Světové dějiny umění
713    Zvířátka z korálků III.
714 Mládek I. Zpěvník
715   Point shop
716 Cerretiová P.N. Kouzelný provázek z papíru
717 Zenkl L. ABC hudební nauky   
718 Kelby S. In designe CS a CS2
719   Aj-Čj, Čj-Aj slovník
720 Kratochvíl Jiří Praktická metodika hry na klarinet 2 díly
721 Derek Lea Mistrovství v Adobe Photoshop
722 Franěk Martin Hudební psychologie
723 Tichá Libuše Slyšet a myslet u klavíru
724   Výtvarné umění III. a publikace
725 Burghauser J. Slavní čeští dirigenti
726 Sychra A. Etika Dvořákovy symfonické tvorby
727 Kraus a kolektiv Nový akademický slovník cizích slov
728 Liebman David Technika hry na saxofon
729 Kunz Ludvík Nástroje lid. hudby v Čechách a Slezsku
730   Učebnice na bicí nástroje
731 Lhotková, Trojan Kompetence řídících pracovníků ve školství
732 Šikýř, Borovec Personalistika v řízení školy
733 Micka Vít Knížka o dirigování
734 Svoboda Milan Praktická jazzová harmonie
735 Zbavitel Jan Interpretační poznámky ke studiu L.Janáčka
736 Tichý Vladimír Harmonicky myslet a slyšet
737 Mahler Zdeněk Géniové č. a svět. hudby - 4 svazky
738 Bártík V., Janečková E. Zpracování osobních údajů školami

(c) 2018 - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem